Regler for brug af forum

Dette forum er oprettet til gavn for klubbens medlemmer. Vi henstiller derfor brugerne til at anvende det til emner, der er relateret til MG'er og klubbens virke. Derudover vil vi henstille, at der anvendes en sober tone i indlæggene. Klubbens hjemmesideredaktører forbeholder sig ret til at fjerne indlæg, der strider mod disse regler, og har udpeget redaktører (moderator), der kan redigere (og evt. fjerne) indlæg, der strider mod reglerne.

Oplever du indlæg, som indeholder en tone, spydigheder, anklager eller andet, du ikke mener hører hjemme, bedes du henvende dig til redaktørerne, som vil se på sagen. Er det berettiget, vil redaktørerne sende en henstilling til den pågældende. Følges denne ikke, forbeholder redaktørrene sig retten til at annullere den pågældendes registrering på hjemmesiden, og blokere for dennes IP-adresse. MG-klubmedlemsskab påvirkes ikke automatisk af dette. Her henvises til klubbens vedtægter.