Økonomisk tilskud

Klubmesterskabsløb

MG Car Club Denmark afholder hvert år et klubmesterskab bestående af en række klubmesterskabsløb. Hertil yder klubben økonomisk støtte med 3000 kr. pr. løb (6000 kr. for et weekendløb). Arrangementskoordinatoren er behjælpe med at formidle støtten via kassereren til arrangørerne.


MG Sport

MG Car Club Denmark afholder hvert år et MG Sport mesterskab bestående af en række MG Sport arrangementer. Hertil yder klubben økonomisk støtte med 2000 kr. pr. løb.

 

Regionale klublokaler

Medlemmer af MG Car Club Denmark kan søge om økonomisk støtte til etablering af et regionalt klublokale. Den regionale pubmødekoordinator ansøger bestyrelsen om støtte. Gældende for et sådant klublokale er det, at det skal være åbent for alle klubbens medlemmer – ikke kun lokale medlemmer i den pågældende region.


 

Kørsel

For bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af klubbens udvalg ydes der tilskud til kørsel. Den enkelte må vurdere, om vedkommende i forvejen ville have deltaget i det pågældende arrangement, eller om der er tale om deltagelse som repræsentant for klubben. I sidstnævnte tilfælde får vedkommende udbetalt kørselspenge ved henvendelse til kassereren. Generelt er det, at der ydes kørselspenge ved deltagelse i bestyrelsesmøder, udvalgsmøder, det årlige udvalgsmøde med deltagelse af alle udvalg, samt diverse andre aktiviteter der er specifikke for hvert enkelt udvalg. Kassereren opfordrer til samkørsel, hvor det er muligt.