Historien
Tekst

I 1973 mente en entusiastisk jyde, Jørgen H. Poulsen, at der var behov for en MG-klub vest for Storebælt. 

På det tidspunkt var der kun en klub på Sjælland, MG Car Club Danish Centre, og Jørgen Poulsen havde observeret at der kørte en del MG´ere rundt i det jyske.

Søndag den 14. oktober blev det annonceret i Jyllands Posten, at alle MG-ejere var velkommen til et møde på Himmelbjerget med henblik på at stifte en MG-klub. 

                           

Mødet blev en succes, og med ca. 18 fremmødte køretøjer var MG-klubben, Centre West, en realitet. 

Straks herefter blev The MG Car Club, Danish Centre West, optaget i MG Car Club GB. 

Klubben er idag vokset til mere end 1200 medlemmer og omfatter alle aldre forenet i interessen for MG-biler. 

Ved den årlige generalforsamling i marts 2002 blev det besluttet, at ændre klubbens navn til The MG Car Club, Denmark. 

Klubben har til formål at fremme og fastholde interessen for MG-bilerne gennem afholdelse af klubløb, selskabelige arrangementer, teknisk samarbejde m.v., og herunder forsøge at bevare en vigtig del af den engelske motorhistorie ved tilskyndelse til anvendelse af de enkelte biler, samt bevaring af bilernes historie og originalitet.

Første mand i formandsstolen var Jørgen Poulsen, herefter  kom flg.:

Gert Orla Jensen

Henning Seiersen

Jens Peter Jensen

Jørn Malskær

Poul Henriksen

H.K. Kristensen

Gert Jørgensen

Ib Lynge

Frank Neumann

Michael Elkjær

Ole Aaen

Jens Jensen

Finn Pedersen